KOLLENTRAPPA

KOLLENTRAPPA 2022

SLIK STARTER DET

Kollentrappa ble arrangert første gang 8 juni 2015. Da under navnet Trappeløpet i Holmenkollen. I 2015 løp deltakerne totalt 350 trappetrinn med mål opp mot hoppkanten.Totalt 219 til start. I 2016 løp/gikk fra bunn til toppen av bakken. Totalt 600 trinn. 425 stilte til start.

2015: 269 påmeldte og 219 til start
2016: 531 påmeldte og 425 til start
2017: 633 påmeldte og 578 til start
2018: 843 påmeldte og 729 til start
2019: 740 påmeldte og 636 til start
2020: Utsatt pga korona
2021: 297 påmeldte og 220 fullførte

Dato 2022 er satt til mandag 30 mai.
Målet er 1000 påmeldte og minimum 900 til start.
Holde oss til maks 10% frafall.

Målet for 2019 er 1000 påmeldte! Utøverne starter med intervall start hvert 15 sekund i 2 trappeløp. Dette blir spektakulært, med en fantastisk utsikt som venter deg ved målgang. Bare å glede seg!

Siden 2017 har Skiforeningen og Trappefolket arrangert Kollentrappa sammen. Dette er med på å styrke kvaliteten i arrangementet, og det gode samarbeidet vil løfte Kollentrappa til nye høyder!

Påmelding og info rundt Kollentrappa:
Kollentrappa.no

Vi støtter Aktiv for epilepsi
De siste årene har deler av deltakeravgiften gått til Aktiv for epilepsi (AFE)

Mer om dette og mer om primus motor Kenneth Reiss kan leses på deres
hjemmesider aktivforepilepsi.no